Phát triển du lịch ở Lào Cai

Quan tâm đến loại hình du lịch dựa vào cộng đồng ở Lào Cai đạt 145 752 lượt khách, đạt hơn 120.000 hành khách...