Kinh nghiệm tham quan chợ Viềng

Chợ Viềng thị trường chính thức khai trương vào ngày 08 tháng 9, từ chiều ngày 07 tháng 1 có rất nhiều người dân...