24h tìm hiểu kinh đô Huế

Trong hành trình du lịch mới gần đây, mình có dịp ghé du lịch Huế 1 ngày. Thời gian hơi ít ỏi nhưng chuyến...